Kohti turvallisempaa tekoälyä: AI Safety Summit 2.-3.11.2023

Historiallinen sopimus tekoälyn turvallisuudesta

Eri maiden johtajat kokoontuivat UK:ssa Bletchley Parkin historiallisella alueella, jossa toisen maailmansodan koodinmurtajat aikoinaan työskentelivät, allekirjoittamaan merkittävän sopimuksen tekoälyn (AI) turvallisuudesta. Sopimuksen sanotaan olevan ”maailman ensimmäinen” lajiaan, ja kulkee nimellä Bletchleyn julistus (”The Bletchley Declaration on AI safety”). Se pyrkii käsittelemään laajojen AI-mallien riskejä, kuten esimerkiksi OpenAI:n kehittämät kieliä ymmärtävät mallit. UK:n tiede-, innovaatio- ja teknologaministeri Michelle Donelan on kutsunut sopimusta ”merkkipaaluksi”, joka ”asettaa perustan tämän päivän keskusteluille”.

Asiantuntijoiden huoli: Riittävätkö pelkät periaatteet?

Huolimatta sopimuksen historiallisesta merkityksestä, asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, ettei sopimus mene tarpeeksi pitkälle. Tekoäly-yritys AMPLYFI:n toimitusjohtaja Paul Teather on korostanut, että konkreettisten käytäntöjen ja vastuullisuussmekanismien kehittäminen on välttämätöntä ja että ”epämääräinen terminologia jättää tilaa väärinymmärryksille”.

Tulevat AI-huippukokoukset

UK on ilmoittanut, että he tulevat järjestämään tulevaisuudessa lisää AI-turvallisuushuippukokouksia. Etelä-Korea isännöi seuraavaa virtuaalista ”mini-huippukokousta” kuuden kuukauden päästä ja Ranska seuraavaa paikan päällä tapahtuvaa AI-huippukokousta vuonna 2024.

Mitä huippukokouksessa sanottiin?

Miljardööri ja teknologiayrittäjä Elon Musk saapui huippukokoukseen ja varoitti tekoälyn riskeistä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korosti niin AI:n tuomia riskejä kuin mahdollisuuksiakin. Hän kehotti objektiivisten tieteellisten tarkastusten ja tasapainon järjestelmän perustamista. Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris painotti, että toimia tarvitaan juuri nyt, ja Britannian kuningas Charles III vertasi tekoälyn kehityksen merkitystä atomin halkaisemisen ja tulen hallitsemisen merkitykseen.

Teknologiayhteisön vastalause

Metan kansainvälisten asioiden johtaja Nick Clegg on ilmaissut huolensa ”moraalipaniikista” uusien teknologioiden ympärillä, vihjaillen että hallituksen sääntelyt saattavat kohdata vastustusta teknologiayrityksiltä. Mozilla-säätiön presidentti ja toimitusjohtaja Mark Surman on myös ilmaissut huolensa siitä, että huippukokous tarjoaa yrityksille maailmanlaajuisen alustan edistää omia etujaan.

Uusi AI-supertietokone

UK on ilmoittanut sijoittavansa 225 miljoonaa puntaa uuteen AI-supertietokoneeseen, joka on nimetty 1800-luvun brittiläisen insinöörin Isambard Brunelin mukaan. Tämä kone, joka rakennetaan Bristolin yliopistossa, on tarkoitus saada käyttöön ensi kesänä ja sen toivotaan saavuttavan läpimurtoja fuusioenergiassa, terveydenhuollossa ja ilmastomallinnuksessa.

UK:n ambitiot

Vaikka pääministeri Sunak haluaa UK:n olevan AI:n kehityksen kärjessä, on edelleen epäselvää, miten sitä tullaan sääntelemään. Toisin kuin EU, UK on ilmoittanut, ettei se aio viedä eteenpäin uutta lainsäädäntöä keskittyen AI:n sääntelyyn yleisesti. Sen sijaan UK:n olemassa olevat sääntelyviranomaiset ovat vastuussa AI:sta omilla toimialoillaan.

Tulevaisuuden näkymät

Huippukokouksen anti on selvä: AI:n turvallisuus on globaali huolenaihe, joka vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja sitoutumista. Vaikka sopimus on askel oikeaan suuntaan, se on vasta alkua matkalla kohti turvallisempaa ja eettisempää AI:n tulevaisuutta. Teknologian nopea kehitys ja sen mahdolliset riskit vaativat jatkuvaa dialogia, tutkimusta ja avoimuutta. UK:n aloitteet ja investoinnit AI-supertietokoneeseen ovat osoitus maan pyrkimyksestä olla AI:n kehityksen kärjessä, mutta todellinen menestys mitataan kyvyssä luoda yhteistyössä toimiva, turvallinen ja eettinen AI-ympäristö.

Scroll to Top